Serc

Musea in Bolsward

Gysbert Japicxhús - Friese taal museum

Gysbert Japicx 1603 - 1666 In het museum zijn levensverhaal, dichtwerk, liederen van Gysbert Japicx te beluisteren en er is een bibliotheek met boeken en artikels van en over hem en daarnaast boeken die als naslagwerk kunnen dienen. De bibliotheek is voor belangstellenden en studie open tijdens de openingsuren.

Het verhaal van de taal De tentoonstelling 'het verhaal van de taal' toont beeldend de geschiedenis van de Friese taal. Onder anderen waar en door wie de taal voor het eerst werd gesproken en hoe is het op dit moment. 

Bezoekadres: Wipstraat 6 in Bolsward

Website

Titus Brandsma Museum

In het museum wordt in de vaste expositie het veelzijdige en veelbewogen leven van pater Titus Brandsma uitgebreid gepresenteerd. Naast de vaste expositie over pater Titus organiseert het museum jaarlijks een wisselexpositie met thema’s waarin de voorbeeldfunctie van Titus Brandsma’s principes in tal van aspecten van het moderne leven museaal worden verwerkt.

Bezoekadres: Grote Dijlakker 11 in Bolsward

Website